Urząd Miasta Łodzi

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020-21

01.09.2020 –  rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2020 – Dzień Nauczyciela01.12.2020 – wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem i oceną niedostateczną za I okres

08.12.2020 – poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem na I okres poprzez dziennik Librus lub Pocztą Polską

23.12.2020 – 31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna

04.01.2021 – 17.01. 2021 – ferie zimowe

22.01.2021 – wystawienie ocen proponowanych

01.02.2021 – wystawienie ocen semestralnych - rada klasyfikacyjna

05.02.2021 – rada plenarna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji okresowej

08.02.2021 –  rozpoczęcie  II okresu 

02.03.2021 – Dzień Otwarty

marzec 2021 – rekolekcje wielkopostne

01.04.2021 – 06.04. 2021 – wiosenna przerwa świąteczna

maj 2021 - egzamin ósmoklasisty

27.05.2021 - Święto Patrona Szkoły (w dzień urodzin: 27.05.1925)

11.05.2021 - poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną/ nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego

03.06.2021 – wystawienie ocen proponowanych

11.06.2021 – wystawienie ocen rocznych

17.06.2021 – rada klasyfikacyjna

25. 06.2021 – rada plenarna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej

25.06.2021 – zakończenie roku szkolnego