Urząd Miasta Łodzi

Drama

Łódzka Akademia Dramy "ŁAD"
ZAJĘCIA DRAMY W NASZEJ SZKOLE

Począwszy od 2018 roku nasi uczniowie mają niepowtarzalną okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie "ŁAD" - Łódzką Akademię Dramy. Ideą zajęć "dramowych" jest podstawowa edukacja emocjonalna, która pozwala na świadome kształtowanie relacji w grupach rówieśniczych. Dzięki zajęciom prowadzonym w konwencji teatru uczniowie lepiej rozumieją swoje potrzeby, uczą się wyrażać emocje i nawiązywać poprawne relacje z kolegami w szkole.

Nauczyciele uczestnicząc w zajęciach dowiadują się co dla ich uczniów jest ważne, jaka może być przyczyna agresywnych zachowań, a przede wszystkim, jak zapobiegać i łagodzić ich skutki.


27 stycznia 2021 odbyła się audycja w Radiu Łódź, w której założycielka Stowarzyszenia "ŁAD" - p. Hanna Jastrzebska-Gzella wraz z p. Dyrektor Iwoną Wojtacką opowiadały o działalności Stowarzyszenia na terenie szkoły - POSŁUCHAJ AUDYCJI

ZOBACZ ARTYKUŁ NA STRONIE RADIA ŁÓDŹ - https://www.radiolodz.pl/broadcast_posts/67167-drama-pomaga-uczniom-i-nauczycielom-radio-lodz-na-wieczor