Telefony i infolinie pomocy

WAŻNE TELEFONY

0 800-112-800

MIEJSKI TELEFON DLA OFIAR I ŚWIADKÓW PRZEMOCY (bezpłatny, anonimowy, całodobowy, czynny 7 dni w tygodniu) przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Zadzwoń jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub dostrzegasz jakiekolwiek formy przemocy wobec najmłodszych w najbliższym otoczeniu, w sąsiedztwie. Przypadki te możesz zgłosić anonimowo, bezpłatnie, przez całą dobę.

Inne punkty, gdzie można uzyskać informacje i pomoc w związku z przemocą w rodzinie:

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (telefon całodobowy): (042) 630 11 02 - całodobowa, bezpłatna pomoc psychologiczną, dostęp do konsultacji w zakresie poradnictwa dotyczącego przemocy oraz pomocy prawno-socjalnej.
  • Telefon zaufania - anonimowa pomoc psychologiczna: (042) 192 88 (w dni powszednie: godz. 20.00 - 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy)
  • Telefon zaufania dla osób niepełnosprawnych: (042) 632 70 91, (042) 638 45 74 (w dni powszednie: 16.00 - 19.30)
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia": 0 800 120 002
  • Pogotowie Ratunkowe: tel. 999 (ew. numer 112 dla telefonów komórkowych)
  • Ambulatorium ogólne Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego 
    ul. Sienkiewicza 137/141, tel. (042) 636 15 65

Gdzie szukać pomocy?

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi

92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267; nr tel. 42 649 18 03;

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 15/8

(Miejscem realizacji zadania jest lokal z siedzibą w Łodzi, przy pl. ul. Zachodniej 97
ok. 305.) nr tel. 794 430 463;

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

(Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gogola 12, w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz Punkt Pomocy Charytatywnej z siedzibą w Łodzi
przy ul. Wólczańskiej 108,w którym udzielane są porady rodzinne); nr tel. 42 639 95 81/82;

Centrum Służby Rodzinie

             93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a; nr tel. 42 682 20 22; 42 684 14 60;

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

91-837 Łódź, ul. Franciszkańska 85; nr tel. 42 640 65 91;

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Łódzki

          90-514 Łódź, al. Kościuszki 48; nr tel. 42 675 74 03;

Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA

90-615 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80; nr tel. 501 420 968;

Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi

             90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115; nr tel. 42 633 34 11

W każdym Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
pracuje koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Pani Joanna Kurzyk – tel. 640-70-07 wew. 114 - I Wydział Pracy Środowiskowej,
ul. Tybury 16;

Pani Anna Bartnicka – tel. 677-15-52 wew. 13 - II Wydział Pracy Środowiskowej,
ul. Grota-Roweckiego 30;

Pani Irena Zielińska– tel. 684-44-81 wew. 35 - III Wydział Pracy Środowiskowej,
ul. Będzińska 5.


Dla młodzieży eksperymentującej i zagrożonej niedostosowaniem, z rodzin zagrożonych dysfunkcjami

http://www.prom.org.pl/

http://www.spwrit.pl/

http://www.spwrit.pl/Nova/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=7 – dzieci młodzież

http://www.spwrit.pl/Nova/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=8 – rodzice

W przypadkach problemów wychowawczych

http://www.pracowniarodzica.pl/

http://www.spwrit.pl/

http://www.ppp4.edu.lodz.pl/

W przypadkach problemów psychicznych dorosłych

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne

W przypadkach problemów psychicznych dzieci

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne

http://www.slonienabalkonie.pl/o-nas/nasi-podopieczni/

Dla młodzieży ponadgimnazjalnej

http://pppdm.edu.lodz.pl/

Dla dzieci i rodziców dzieci niepełnosprawnych i z wadami rozwojowymi a także zagrożonych niedostosowaniem społecznym

http://www.doradztwo-lodz.pl/?page_id=23

Globalne zaburzenia rozwojowe, np. autyzm, zespół Aspergera

http://www.jim.org/centrum-terapii

http://www.navicula.pl/

W przypadku uzależnień – strony informacyjne

http://www.narkomania.org.pl/

http://www.narkomania.org.pl/informacje-o-narkotykach

http://www.narkomania.org.pl/poradnia-on-line