Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W SZKOLE

Polisa nr 92105138

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

Wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem, pytania, realizację odszkodowań prowadzi

Opiekun Klienta - p. Robert Gajzler

tel. 737 474 041

email: rgajzler@bezpieczny.pl